Medarbetare


Jonas WimmerstedtJonas Wimmerstedt

Advokat
Mobil:  +46 705 69 40 70
E-post: jonas.wimmerstedt@scalalaw.se

Jonas Wimmerstedt är huvudsakligen verksam inom processrättens område. Han åtar sig uppdrag som både försvarare och målsägandebiträde i brottmål, och som ombud i kommersiella och arbetsrättsliga tvistemål. Han har mångårig erfarenhet av mycket omfattande och komplexa ekobrottmål och mål gällande narkotikabrott.  På tvistemålssidan är han framförallt verksam med tvister med associationsrättslig anknytning och arbetsrättsliga tvister.